29.4.07

Και μετά;
-Και τώρα, τι άλλο έχει να γραφτεί; Θα μπορέσετε να γράψετε ακόμα κάτι;
-Γράφει κανείς επειδή έχει κάποια επιθυμία και εγώ δεν παύω ποτέ να επιθυμώ.

No comments: