17.8.12


όσο και να σταυρώνεσαι εγώ πάντα θα σε φαντάζομαι να πετάς

No comments: