28.11.12

Χάρης Βλαβιανός "Ἐγχειρίδιον Ποιητικῆς"


1.
Ἂν ζήσεις μ᾿ ἕνα ποίημα,
θὰ πεθάνεις μόνος.
2.
Ἂν ζήσεις μὲ δυὸ ποιήματα,
θ᾿ ἀναγκαστεῖς νὰ ἀπατήσεις τὸ ἕνα.
3.
Ἂν συλλάβεις ἕνα ποίημα,
θ᾿ ἀποκτήσεις ἕνα παιδὶ λιγότερο.
4.
Ἂν τὴν ὥρα ποὺ γράφεις
φορᾷς τὸ στέμμα σου,
οἱ ἄλλοι θὰ σὲ κοροϊδεύουν.
5.
Ἂν τὴν ὥρα ποὺ γράφεις
δὲν φορᾷς τὸ στέμμα σου,
θὰ κοροϊδεύεις ἐσὺ τὸν ἑαυτό σου.
6.
Ἂν ἐπαινεῖς τὰ ποιήματά σου,
θὰ σ᾿ ἀγαπήσουν οἱ βλᾶκες.
7.
Ἂν ἐπαινεῖς τὰ ποιήματά σου
κι ἀγαπᾷς τοὺς βλᾶκες,
θὰ σταματήσεις νὰ γράφεις.
8.
Ἂν γράψεις ἕνα ποίημα
καὶ ἐπαινέσεις τὸ ποίημα κάποιου ἄλλου,
θὰ σ᾿ ἐρωτευθεῖ μία ὡραῖα γυναῖκα.
9.
Ἂν γράψεις ἕνα ποίημα καὶ ἐπαινέσεις
ὑπερβολικὰ τὸ ποίημα κάποιου ἄλλου,
θὰ σὲ προδώσει μία ὡραῖα γυναῖκα.
10.
Ἂν ἀφήσεις τὰ ποιήματά σου γυμνά,
θὰ σὲ κατατρύχει ὁ φόβος τοῦ θανάτου.
11.
Ἂν σὲ κατατρύχει ὁ φόβος τοῦ θανάτου,
τὰ ποιήματά σου θὰ σὲ σώσουν.
12.
Ἂν ἀπαρνηθεῖς τὰ ποιήματά σου γιὰ τὴν πεζογραφία,
θὰ βγεῖς σίγουρα κερδισμένος.
Ἡ ποίηση θὰ ἀντέξει καὶ χωρὶς ἐσένα.

ΝΕΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 1996 - 1997

No comments: