23.11.12

Τραγουδάκι;
Χάδι του χρόνου έκλεψε
Αγκάθι ρόδου έδρεψε
Του πόθου του που θέριεψε

Σεβντάς βαθύς τον πλάνταξε
Και πάθος τον υπόταξε
Χείλος γκρεμού τον κρέμασε
Κι ευθύς αμέσως πέταξε
  
Μένος καυτό τον έζωσε
Και στο μηδέν τον γύρισε
Στου ανθού το πρώτο απόγευμα
Θνητό τονε προσγείωσε

No comments: