12.6.12

Ιούνιο πέλαγος


Κλείνω τα μάτια, αιμάτινη αυλαία μπροστά σ' αυτό που έρχεται.


Όλα είναι ήσυχα, άχρονα, καινούρια.


Κάθε συνάντηση με τη θάλασσα είναι μια γιορτή. Κάτω από τ'  αρμυρίκια Πάνω στην άμμο Μέσα στο αλάτι 


Έξω απ' τον κόσμο. Η χαρτογράφηση του απέραντου. 

No comments: